+48 519 589 350

Dane firmy

Oddział w Polsce:
Ocean-Cross Sp. z o.o.
Bogucin, ul. Helikopterowa 9-11
62-006 Kobylnica
NIP: 777-23-04-092

Siedziba głowna:
Maschweg 49
D-49324 Melle

Firma

Dyrektor: Fi. Kpt. Klaus Hansen
Udziałowiec: Dr. Manfred Schlüter
Wpis: Amtsgericht Osnabrück

HRB-Nr.: 21088
USt.-Id.-Nr: DE230933257
Oferta firmy i tej strony skierowana jest wyłącznie dla klientów i potencjalnych klientów z Polski i państw członkowskich UE.

Informacje o prawach autorskich:

Wszystkie teksty, zdjęcia i układ tej strony są chronione prawem autorskim.

Użycie treści z tej strony internetowej wymaga pisemnej zgody właściciela tej strony.

Nazwy produktów i firm wymienione w tym serwisie są własnością ich właścicieli i podlegają prawu ochrony znaków towarowych i / lub ochronie patentowej.

Zastrzeżenie:

Linki należy rozumieć jako dynamiczne (żywe) odniesienia do innych zasobów. W przypadku bezpośrednich linków Ocean Cross sprawdza zawartość podstrony do której link się odnosi w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i karnego. Ocean Cross nie sprawdza jednak zawartości co do których odnoszą się kolejne podstrony i tym samym zrzeka się odpowiedzialności za ich zawartość. Jeżeli pojawią się informacje o połączeniu w rozumieniu linków do strony z Ocean Cross, które będą niewłaściwe w aspekcie prawnym, Ocean Cross dołoży starań w technicznie możliwym zakresie do usunięcia stanu rzeczy. Techniczne możliwości wejścia nie mogą być jednak ograniczone przez działanie serwisów z nielegalnymi treściami.

Klauzula salwatoryjna:

Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.